Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường thiệt hại

Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường thiệt hại

Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường thiệt hại

Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường thiệt hại

Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường thiệt hại
Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường thiệt hại
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
Tra cứu hành trình

Thời gian giải quyết khiếu nại, Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và Quy định mức giới hạn bồi thường

Trong vận chuyển chúng tôi luôn có mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Do đó những lô hàng có giá trị cao trước khi gửi quí khách nên mua bảo hiểm cho lô hàng hoặc trả phí chúng tôi mua hộ cho quí khác, để khi xảy ra hư hỏng mất mát quí khách sẽ được đền bù đúng với giá trị thực của lô hàng.

1. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 • Đối với chuyển phát trong nước thời gian trả lời giải quyết khiếu nại tối đa là 01 tuần và thời hạn bồi thường thiệt hại tối đa là 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
 • Đối với chuyển phát quốc tế thời gian trả lời giải quyết khiếu nại tối đa là 02 tuần và thời hạn bồi thường tối đa là 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

2. NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 • Pacific Express bồi thường thiệt hại theo quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công ty nhưng không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
 • Tiền bồi thường thiệt hại được trả bằng tiền Việt Nam.
 • Tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người gửi. Trường hợp thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa bị hư hại, mất mát một phần mà người nhận đồng ý nhận thì tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người nhận. Mức bồi thường thiệt hại được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá thị trường đối với vật phẩm, hàng hóa cùng loại tại địa điểm và thời điểm mà vật phẩm, hàng hóa được chấp nhận, nhưng không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp kiện, gói hàng hóa bị mất hoặc hư hại hoàn toàn.
 • Pacific Express không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không đảm bảo chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.

3. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

   a. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Pacific Express

 • Khi có thiệt hại phát sinh việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính giữa Pacific Express và khách hàng.
 • Trong trường hợp mất mát hàng hóa, hư hỏng hoặc hoán đổi toàn bộ thì được đền bù theo qui định luật bưu chính Việt Nam, như :
 1. Đối với dịch vụ bưu chính trong nước : 04 lần cước của dịch vụ đã sử dụng (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng).
 2. Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng đường hàng không: 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng.
 3. Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng phương thức khác: 05 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng.
 • Trường hợp không đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố và khách hàng có chứng từ chứng minh việc không đảm bảo thời gian toàn trình đó, chúng tôi sẽ hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho khách hàng.
 • Chúng tôi không bồi thường thiệt hại nếu :
 1. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của bên A, hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi đó.
 2. Bên A không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu phẩm gửi.
 3. Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu phẩm gửi.
 4. Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của nước nhận.
 5. Bên A không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp; không thực hiện đúng quy định tại điều 4 trong hợp đồng.
 6. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật, ví dụ như: Máy bay cháy nổ, động đất, lũ lụt, núi lửa (các yếu tố thiên tai),chiến tranh, bạo động, khủng bố, cướp có tổ chức, có vũ khí…
 7. Bên A đã được thông báo trước về chậm thời gian toàn trình của thư từ, hàng hóa.
 8. Hàng hóa không phát được do lỗi người gửi hoặc người nhận từ chối nhận.
 9. Hàng gửi bị mất mát hoặc bị hư hỏng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu giữ hoặc hàng hóa gửi ra nước ngoài bị tịch thu theo điều lệ của nước nhận.
 10. Hãng hàng không bị trễ chuyến bay hoặc bị hủy chuyến bay mà không do lỗi của bên B.
 11. Những hàng hóa dể vỡ mà bên B đã yêu cầu đóng gói theo quy định của bên B nhưng khách hàng không tuân thủ.
 12. Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được do việc mất, suy chuyển, hư hỏng hàng hóa gây ra
 13. Khiếu nại quá thời hiệu quy định

  b. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ chuyển phát

 • Người sử dụng dịch vụ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh đối với bên bị thiệt hại do việc gửi chuyển phát các ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa cấm gửi theo quy định luật bưu chính Việt Nam và nước đến.
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong các trường hợp tương tự.

Hỗ trợ khác

Giới thiệu

Pacific Express được thành lập vào năm 2002. Chúng tôi rất tự hào là nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát quốc tế và quốc nội về tài liệu và hàng hóa, các dịch vụ về kho bãi, môi giới hải quan, phân phối hàng hóa và các dịch vụ về xuất nhập khẩu. Pacific Express thực hiện điều này bởi đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm. Pacific Express đang phát triển lớn mạnh trong việc cung cấp các dịch vụ tốt nhất về chuyển phát và giao nhận hàng hóa đi quốc tế và quốc nội cho các công ty trong lĩnh vực bán lẻ trên toàn thế giới.

backtop