Quy Trình Tiếp Nhận và Giải Quyết Khiếu Nại

Quy Trình Tiếp Nhận và Giải Quyết Khiếu Nại

Quy Trình Tiếp Nhận và Giải Quyết Khiếu Nại

Quy Trình Tiếp Nhận và Giải Quyết Khiếu Nại

Quy Trình Tiếp Nhận và Giải Quyết Khiếu Nại
Quy Trình Tiếp Nhận và Giải Quyết Khiếu Nại
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
Tra cứu hành trình

Quy Trình Tiếp Nhận và Giải Quyết Khiếu Nại

A. HÌNH THỨC KHIẾU NẠI

      Người sử dụng dịch vụ có thể khiếu nại trực tiếp tại trụ sở của bên cung cấp dịch vụ hoặc gián tiếp qua điện thoại (84.028.3997 1962); khiếu nại bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử : phuonganh@pacificexpressvn.com hoặc phatgiang@pacificexpressvn.com) với bên cung cấp dịch vụ các nội dung liên quan đến dịch vụ đã được cung cấp

B. TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI

Bên cung cấp dịch vụ khi nhận được khiếu nại của người sử dụng dịch vụ phải cấp phiếu tiếp nhận khiếu nại. Phiếu tiếp nhận khiếu nại có thể được thực hiện dưới hình thức văn bản hoặc thư điện tử và phải thể hiện rõ nội dung khiếu nại của người khiếu nại, yêu cầu giải quyết khiếu nại.

         Trường hợp không tiếp nhận khiếu nại, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, bên cung cấp dịch vụ phải có văn bản thông báo cho người khiếu nại biết và nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận khiếu nại.

C. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

         Khi có khiếu nại của khách hàng phòng dịch vụ khách hàng sẽ liên hệ các bộ phân liên quan để tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết. Trong trường hợp khẩn cấp trình giám đốc giải quyết ngay.

Hỗ trợ khác

Giới thiệu

Pacific Express được thành lập vào năm 2002. Chúng tôi rất tự hào là nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát quốc tế và quốc nội về tài liệu và hàng hóa, các dịch vụ về kho bãi, môi giới hải quan, phân phối hàng hóa và các dịch vụ về xuất nhập khẩu. Pacific Express thực hiện điều này bởi đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm. Pacific Express đang phát triển lớn mạnh trong việc cung cấp các dịch vụ tốt nhất về chuyển phát và giao nhận hàng hóa đi quốc tế và quốc nội cho các công ty trong lĩnh vực bán lẻ trên toàn thế giới.

backtop